การพิมพ์กราวัวร์ (Gravure printing) คือระบบพิมพ์ร่องลึก  Intaglio (บ่อหมึก) ที่ถ่ายโอนหมึกพิมพ์โดยตรงลงบนวัสดุใช้พิมพ์ หมึกพิมพ์มีลักษณะเหลว ความหนืดต่ำ โครงสร้างหน่วยพิมพ์ไม่ซับซ้อน แม่พิมพ์กลมเป็นทรงกระบอก ทำด้วยแกนเหล็กเคลือบด้วยนิกเกิล ทองแดง และโครเมียม ชั้นนอกสุด มีข้อดีคือพิมพ์ได้บนวัสดุหลายชนิดและหมึกพิมพ์ให้สีสันสด การเลือกใช้ตัวทำละลายในหมึกพิมพ์ทำได้ไม่จำกัดเนื่องจากแม่พิมพ์เป็นโลหะที่ทนทานต่อการสึกกร่อนได้เป็นอย่างดี

ซึ่งเป็นระบบการพิมพ์คุณภาพสูง สำหรับการพิมพ์ได้หลายสีในคุณภาพสูงโดยขั้นตอนแรกจะเริ่มจากการสร้างลายแม่แบบลงไปบนพื้นผิวของแม่พิมพ์ แล้วจึงปล่อยให้แม่พิมพ์รับหมึกสีต่างๆ เพื่อนำไปถ่ายทอดบนพื้นผิวเพื่อผลิตภาพพิมพ์ ระบบการพิมพ์นี้เหมาะสำหรับงานพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ บรรจุภัณฑ์ ฉลาก และพิมพ์แบรนด์ต่างๆ ที่่ต้องการคุณภาพพิมพ์สูงและจำนวนสีพิมพ์ปริมาณมากๆ

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มืออาชีพด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ หากผู้ใดสนใจต้องการสั่งพิมพ์สินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

02-2436493-4 ต่อ 50 ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด

#โรงงานไพ่ #โรงงานไพ่กรมสรรพสามิต

#ผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

#รัฐวิสาหกิจดีเด่น #รางวัลความภูมิใจ

#สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง #สิ่งพิมพ์มีค่า

#สิ่งพิมพ์ปลอมแปลงยาก #สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง

#PlayingcardsFactory #securityprinting

#securityprintingsolution #digitalsecurityprintingtechnology

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข่าวสารแนะนำ