ที่อยู่โรงงานไพ่

ที่อยู่

1488 อาคารโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

ติดต่อเจ้าหน้าที่

02-2436493-4, 02-2410777

โทรสาร

02-2436493-4, 02-2410777 ต่อ 10, 02-2431035

อีเมล