การเข้าเล่มหนังสือ (Binding) เป็นหนึ่งกระบวนการหลังงานพิมพ์ที่จะทำให้หนังสือออกมาอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น ไดอารี่ สมุด หนังสือ แคตตาล็อก วารสาร คูปอง เป็นต้น แต่การเข้าเล่มหนังสือแบบไหนที่มีความแข็งแรงที่สุด คำตอบคือ “การเข้าเล่มแบบเย็บกี่” เป็นการเข้าเล่มหนังสือที่มีความแข็งแรงที่สุด เหมาะสำหรับเข้าเล่มหนังสือที่มีความหนามากๆ เช่น พจนานุกรม ดิกชันนารี สารานุกรม เป็นต้น

ซึ่งจะว่าแล้วเป็นวิธีการที่ยุ่งยากพอสมควร โดยเอากระดาษทั้งเล่มมาแยกออกเป็นส่วนๆ แล้วใช้ด้ายเย็บ แต่ละส่วนให้ยึดติดกันจะเหมือนเย็บมุงหลังคา จากนั้นจึงแต่ละส่วนมาร้อยรวมกันเป็นเล่มใหญ่อีกที แล้วจึงหุ้มด้วยปกอีกชั้น

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มืออาชีพด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ หากผู้ใดสนใจต้องการสั่งพิมพ์สินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

02-2436493-4 ต่อ 50 ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด

#โรงงานไพ่ #โรงงานไพ่กรมสรรพสามิต

#ผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

#รัฐวิสาหกิจดีเด่น #รางวัลความภูมิใจ

#สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง #สิ่งพิมพ์มีค่า

#สิ่งพิมพ์ปลอมแปลงยาก #สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง

#PlayingcardsFactory #securityprinting

#securityprintingsolution #digitalsecurityprintingtechnology

วันที่ 11 มกราคม 2565

ข่าวสารแนะนำ