ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 สามารถร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ได้ที่ https://www.ocsc.go.th/ethics/event

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

ข่าวสารแนะนำ