ค่าความดำในการพิมพ์งาน ค่าความดำเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการกำหนดคุณลักษณะทางการพิมพ์

เนื่องจากเป็นค่าที่ใช้ในการกำหนดความหนาของชั้นหมึกพิมพ์ในการพิมพ์งาน ซึ่งจะส่งผลต่อการเกิดเม็ดสกรีนบวมของงานพิมพ์ และทำให้คุณลักษณะทางการพิมพ์มีความแตกต่างกันของแต่ละเครื่องพิมพ์ โดยปกติในการพิมพ์งานจะทำการวัดค่าความดำของสี CMYK เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพในการพิมพ์งาน หากมีการพิมพ์งานที่มีสีพิเศษ ส่วนใหญ่จะมีแถบสีพิเศษนั้นๆ อยู่ในแถบควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์เช่นเดียวกัน ค่าความดำในการพิมพ์ที่แตกต่างกันในการพิมพ์งานจะมีผลมาจากความหนาของชั้นหมึกพิมพ์นั้นเอง ซึ่งหมึกพิมพ์แต่ละยี่ห้อ จะสามารถแสดงค่าความดำที่เท่ากันได้แต่อาจจะใช้ความหนาของชั้นหมึกพิมพ์ที่ไม่เท่ากัน

ข้อมูลจาก สมาคมการพิมพ์ไทย

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มืออาชีพด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ หากผู้ใดสนใจต้องการสั่งพิมพ์สินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

02-2436493-4 ต่อ 50 ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด

#โรงงานไพ่ #โรงงานไพ่กรมสรรพสามิต

#ผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

#รัฐวิสาหกิจดีเด่น #รางวัลความภูมิใจ

#สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง #สิ่งพิมพ์มีค่า

#สิ่งพิมพ์ปลอมแปลงยาก #สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง

#PlayingcardsFactory #securityprinting

#securityprintingsolution #digitalsecurityprintingtechnology

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวสารแนะนำ