อีกไม่กี่เดือนก็จะหมดปี ..วันนี้โรงงานไพ่จะมาเจาะเทรนด์สีปี 2565 เทรนด์สีปีหน้าที่กำลังจะมา เอาไว้เป็นสำหรับเป็นแนวทางออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  สำหรับปีนี้การคัดเลือกสีสรุปออกมาเป็น 7 โทนสี เป็นการร่วมมือระหว่างสำนักคาดการณ์แนวโน้ม WGSN และ Coloro เป็นสีสันที่อยากจะจุดประกายความสุขผู้คน ที่ต้องแยกตัวและอยู่ลำพังมานาน นอกจากนี้ยังเป็นสีสันที่เหมาะสมกับโลกออนไลน์และเทคโนโลยี ที่เพิ่มบทบาทสำคัญต่อชีวิตผู้คนอย่างมากในปีโรคระบาดที่ผ่านมา

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มืออาชีพด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ หากผู้ใดสนใจต้องการสั่งพิมพ์สินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

02-2436493-4 ต่อ 50 ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด

#โรงงานไพ่ #โรงงานไพ่กรมสรรพสามิต

#ผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

#รัฐวิสาหกิจดีเด่น #รางวัลความภูมิใจ

#สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง #สิ่งพิมพ์มีค่า

#สิ่งพิมพ์ปลอมแปลงยาก #สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง

#PlayingcardsFactory #securityprinting

#securityprintingsolution #digitalsecurityprintingtechnology

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข่าวสารแนะนำ