รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

วันที่ 29 มีนาคม 2565

เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงงานของโรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) 29 มี.ค. 2565 5 MB ดาวน์โหลดเอกสาร (1161 downloads)
ตรวจสอบรายการเอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 29 มี.ค. 2565 3 MB ดาวน์โหลดเอกสาร (635 downloads)
ระเบียบโรงงานไพ่ ว่าด้วย การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการออกจากงาน พ.ศ.2546 29 มี.ค. 2565 3 MB ดาวน์โหลดเอกสาร (286 downloads)
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 29 มี.ค. 2565 6 MB ดาวน์โหลดเอกสาร (220 downloads)