ด้วยในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต นำโดยพันโท นราวิทย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566