ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมทั้งร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวสารแนะนำ