ย้ำความสำเร็จด้วยรางวัลคุณภาพ รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น และรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่นประจำปี 2563 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสหกิจดีเด่นประจำปี 2563 โดยมี นายปิยกร อภิบาลศรี ประธานกรรมการโรงงานไพ่ รับรางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น และนายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ รับรางวัล ผู้นำองค์กรดีเด่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 25 มิถุนายน 2564

ข่าวสารแนะนำ