เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 “นายวิวัฒน์ เขาสกุล” รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมเป็นประธาน  ในวันครบรอบ 82 ปี วันคล้ายวันสถาปนา ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ซึ่งโรงงานไพ่มีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและดิจิทัลปริ้นติ้งโซลูชั่นภาครัฐ โดยจะดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ซึ่งในวันดังกล่าว จะมีการจัดพิธีวันสถาปนาขึ้น ณ บริเวณหน้าศาลพระธนบดีเศรษฐี โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ในเวลา 8 โมงเช้า โดยจะจัดพิธีสักการะ ศาลพระธนบดีเศรษฐี ศาลพระพรหม และพระบรมรูปรัชกาลที่ 5  และในวันดังกล่าว จะมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์พรหมน้ำพระพุทธมนต์ เสริมความสิริมงคล กับการก้าวสู่ปีที่ 83 ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ในรูปแบบ นิวนอร์มัล (New Normal) ในยุคที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ผู้บริหารทุกท่าน และพนักงานทุกคน สวมใส่แมสก์ และเว้นระยะห่าง ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 82 ปี ประกอบไปด้วย

  1. นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
  2. นายวิวัฒน์ เขาสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
  3. นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
  4. นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
  5. ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต

โดยมี นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการ (โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต) และ นายกนิษฐ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับผู้ร่วมแสดงความยินดี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวสารแนะนำ