นอกจากเราจะตรวจพิสูจน์บุหรี่ปลอมได้จากแสตมป์ยาสูบแล้ว ก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีที่สามารถตรวจพิสูจน์บุหรี่ปลอมได้ด้วยเช่นกัน คือตรวจพิสูจน์ได้ด้วยระบบการพิมพ์ ซึ่งวันนี้ทางโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตก็ได้นำข้อมูลมาฝากกันเช่นเคยครับ

โดยส่วนใหญ่บุหรี่จริงจะมีการพิมพ์ซองด้วย 2 ระบบ คือ

ระบบโฟโตกราเวียร์ มีลักษณะ เป็นหยักคล้ายฟันเลื่อยที่ขอบตัวอักษร

ระบบเฟลกโซกราฟี มีลักษณะ เป็นเงาซ้อนที่ขอบตัวอักษร

ส่วนบุหรี่ที่พิมพ์ซองด้วยระบบออฟเซตเป็นบุหรี่ปลอม

มีลักษณะ เป็นเส้นตรงเรียบที่ขอบตัวอักษร

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มืออาชีพด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ หากผู้ใดสนใจต้องการสั่งพิมพ์สินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

02-2436493-4 ต่อ 50 ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด

#โรงงานไพ่ #โรงงานไพ่กรมสรรพสามิต

#ผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

#รัฐวิสาหกิจดีเด่น #รางวัลความภูมิใจ

#สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง #สิ่งพิมพ์มีค่า

#สิ่งพิมพ์ปลอมแปลงยาก #สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง

#PlayingcardsFactory #securityprinting

#securityprintingsolution #digitalsecurityprintingtechnology

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข่าวสารแนะนำ