“สคบ. บูรณาการกับโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต” หารือร่วมกับช้อปปี้ ลาซาด้า และผู้รับสัมปทาน ในการจำหน่ายสินค้าไพ่ออนไลน์

“การประชุมหารือและแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสินค้าไพ่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564  โดยเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภคได้มอบหมาย ให้นายสุวิทย์ วิจิตรโสภารองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธาน ในการหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสินค้าไพ่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มของ บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท  ลาซาด้า จำกัด โดยมีผู้แทนจากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต และผู้แทนจากผู้รับประโยชน์ในการซื้อไพ่ ผู้แทนจากบริษัท ช้อปปี้ และผู้แทนจากบริษัท ลาซาด้า   ร่วมหารือ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว”

จากการพูดคุยหารือร่วมกันซึ่งบริษัททั้งสองให้ความร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดีโดยได้ข้อสรุปเบื้องต้น

  1. บริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีช่องทางให้กับผู้ที่ผลิตสินค้าหรือผู้ที่ได้สิทธิ์จำหน่ายไพ่สามารถดำเนินการลบสินค้าที่ไม่ถูกต้องบน application ของบริษัทได้ทันที
  2. บริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะประสานกับทางกรมสรรพสามิตเพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสินค้าไพ่ เพื่อให้ผู้จำหน่ายต้องปฏิบัติตามตามมาตรการดังกล่าว
  3. บริษัทผู้ให้บริการ แพลตฟอร์ม ทั้งสองจะมีมาตรการให้ผู้จำหน่ายที่ได้รับสิทธิ์เพียงรายเดียวนำสินค้ามาจำหน่ายบน offical mall

วันที่ 14 มิถุนายน 2564

ข่าวสารแนะนำ