ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank)  มีสินทรัพย์รอการขาย (NPA) อาทิ ที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและอาคารพาณิชย์ โรงงานเป็นต้นโดยจะนำออกจำหน่ายให้กับประชาชนผู้สนใจได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ สามารถดู E-Catalog ได้ที่นี่

วันที่ 24 ธันวาคม 2563