แบบสำรวจออนไลน์

ขอบคุณ สำหรับการทำแบบสำรวจ
ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง
1. ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์โฉมใหม่ของ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต อย่างไร *
2. คุณชอบสินค้าประเภทไหนของเรามากที่สุด *