ผู้บริหารโรงงานไพ่ และคณะทำงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  90 พรรษา  12 สิงหาคม 2565  โดยจัดทำชุดเวชภัณฑ์ยา จำนวน 160 ชุด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และอยู่ในช่วงกักตัวจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อส่งต่อไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ส่งมอบชุดเวชภัณฑ์ยา โครงการจิตอาสา “กล่องปันน้ำใจ เพื่อสังคม”

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 นายวิวัฒน์ชัย ตั้งประกอบกิจ (หัวหน้าฝ่ายผลิตไพ่) และคณะทำงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้นำชุดเวชภัณฑ์ยา จำนวน 160 ชุด ประกอบไปด้วย (ยา สเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และ ฯลฯ) ส่งมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีคุณประสาน พรตุลากัลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลรามาธบดี เป็นตัวแทนผู้รับมอบ