โรงงานไพ่  กรมสรรพสามิต จัดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ  กลับบ้านปลอดภัย  ในวันที่  19  –  27  ธันวาคม  2562 เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างเสริมความปลอดภัยในโรงงาน  และเป็นการห่วงใยสุภาพอนามัยของพนักงานไม่ให้ได้รับอันตรายจากปัญหาความ ไม่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร  โดยใช้กระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัย  และยึดหลักการร่วมแรงร่วมใจกันรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัยมีวินัยในการขับขี่ เพื่อลดอุบัติเหตุจราจรนอกการทำงานเพื่อให้พนักงานกลับบ้านปลอดภัย รวมทั้งเพื่อเป็นการให้พนักงานทุกคนได้เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมมือร่วมใจ  ลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 14 มกราคม 2563

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวสารแนะนำ