คณะกรรมการโรงงานไพ่ ร่วมกับผู้บริหารโรงงานไพ่ และคณะทำงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ลงพื้นที่นำแบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 500 เล่ม และนมกล่อง จำนวน 1,000 กล่อง ไปมอบให้โรงเรียน และชุมชนจำนวน 3 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนข้างวัดสุคันธาราม

ชุมชนข้างวัดสุคันธาราม

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

วันที่ 19 สิงหาคม 2563

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวสารแนะนำ