ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์กีฬามวยไทย ผ่านไพ่มวยไทยชาย-หญิง

นายกนิษฐ์ ศิริวัฒน์ (รองผู้อำนวยการโรงงานไพ่) และคณะทำงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ลงพื้นที่เข้าพบ พล.ต.สัจจา สุขสุเมฆ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) และ พล.ต.วสันต์ พึ่งสำเภา ที่ปรึกษาสนามมวยเวทีลุมพินี เพื่อส่งแสริมสนับสนุนกีฬามวยไทย และประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านไพ่มวยไทยชาย-หญิง รวมถึงการดำเนินกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยมอบไพ่ที่ระลึกมวยไทยชาย-หญิง ให้กับสนามมวยลุมพินี จำนวน 1,162 สำรับ ประกอบไปด้วยไพ่มวยไทยชาย จำนวน 584 สำรับ และไพ่มวยไทยหญิง จำนวน 578 สำรับ