เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 คณะทำงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR และพนักงานโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จัดส่งพัสดุไปรษณีย์ ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย จำนวน 1,800 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 400 กรัม จำนวน 400 ขวด เพื่อให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลนในเขตพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 10 แห่ง ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านเขานมนาง จ.สระบุรี

 2.โรงเรียนวัดคลองใหม่ จ.สระบุรี

 3.โรงเรียนบ้านท่าแย้ จ.กาญจนบุรี

 4.โรงเรียนบ้านนาใหม่ จ.กาญจนบุรี

 5.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จ.กาญจนบุรี

 6.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จ.ราชบุรี

 7.โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง จ.ราชบุรี

 8.โรงเรียนวัดท้ายเกาะ จ.ปทุมธานี

 9.โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส จ.สุพรรณบุรี

 10. โรงเรียนวัดสบกเชียว จ.นครนายก

วันที่ 3 กันยายน 2564

ข่าวสารแนะนำ