ผู้บริหารโรงงานไพ่ และคณะทำงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ลงพื้นที่นำชุดเวชภัณฑ์ยาจำนวน 80 ชุด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และอยู่ในช่วงกักตัวจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยส่งมอบผ่านตัวแทน บริษัท บางกอกเฮลท์แคร์ เซอร์วิส จำกัด

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่โครงการโรงงานไพ่ ร่วมใจสู้ภัยโควิด

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 นายวิวัฒน์ชัย ตั้งประกอบกิจ (หัวหน้าฝ่ายผลิตไพ่) และคณะทำงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้นำชุดเวชภัณฑ์ยา (ประกอบไปด้วย ยา สเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และ ฯลฯ) จำนวน 80 ชุด ส่งมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมีคุณนิตยา ชไนศวรรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกเฮลท์แคร์ เซอร์วิส จำกัด เป็นตัวแทนผู้รับมอบ