ในวันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน คณะตรวจติดตามภายในองค์กรและพนักงานโรงงานไพ่ ได้ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ความเข้าใจ  มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนซึ่งเป็นพลังงานทางเลือก เพื่อคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 (จังหวัดปทุมธานี) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 7 ธันวาคม 2563

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวสารแนะนำ