นายภาคภูมิ เหมะรักษ์ ผู้บริหารของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ร่วมแสดงความยินดีในงานวันสถาาปนา ครบรอบ 129 ปี กรมบัญชีกลาง ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562

วันที่ 7 ตุลาคม 2562

อัลบั้มรูปภาพ