เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานใน พิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563  โดยมี นายปิยกร อภิบาลศรี ประธานกรรมการโรงงานไพ่  รับรางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น และ นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม รับรางวัล ผู้นำองค์กรดีเด่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

อัลบั้มรูปภาพ