เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงาม รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562  พลังรัฐวิสาหกิจไทย สู่มิติใหม่ด้วยดิจิทัล HONOR THROUGH DIGITAL TRANSFORMATION ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์

วันที่ 24 ธันวาคม 2562

ข่าวสารแนะนำ