หลายท่านอาจมักเคยเห็นนักมายากลหลายๆท่าน แสดงมายากลด้วยกลไพ่ ส่วนมากเองนั้นนักมายากลชอบใช้ไพ่กระดาษมากกว่าไพ่พลาสติกด้วยเหตุผลที่ไพ่กระดาษเหมาะกับการใช้งานมากกว่า วันนี้โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตจึงนำข้อแตกต่างทั้งข้อดีและข้อเสียระหว่างไพ่กระดาษและไพ่พลาสติก มาเปรียบเทียบให้ทุกท่านทราบกันมากขึ้น

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มืออาชีพด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ หากผู้ใดสนใจต้องการสั่งพิมพ์สินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

02-2436493-4 ต่อ 50 ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด

#โรงงานไพ่ #โรงงานไพ่กรมสรรพสามิต

#ผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

#รัฐวิสาหกิจดีเด่น #รางวัลความภูมิใจ

#สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง #สิ่งพิมพ์มีค่า

#สิ่งพิมพ์ปลอมแปลงยาก #สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง

#PlayingcardsFactory #securityprinting

#securityprintingsolution #digitalsecurityprintingtechnology

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข่าวสารแนะนำ