ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  • เอกสาร แจ้งรายนามผู้ซื้อแบบการประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไพ่จากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
  • เอกสาร ประกาศประมูลเพื่อแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในการซื้อไพ่จากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต