รายละเอียดตามเอกสารแนบ

27 กรกฎาคม 2565

เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศโรงงานไพ่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงาน 27 ก.ค. 2565 1144 KB Download File (165 downloads)
ใบสมัคร และหนังสือรับรองผู้สมัครเข้าทำงาน 27 ก.ค. 2565  206 KB Download File (179 downloads)