รายละเอียดตามเอกสารแนบ

10 พฤศจิกายน 2565

เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 10 พ.ย. 65 2,119 KB Download File (313 downloads)
ใบสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 10 พ.ย. 65 135 KB Download File (193 downloads)
หนังสือให้ความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Consent Form)
สำหรับผู้สมัครงาน
10 พ.ย. 65 248 KB Download File (143 downloads)
หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล 10 พ.ย. 65 89 KB Download File (149 downloads)
แบบแสดงการยื่นเอกสารประกอบการรับสมัครเพื่อรับสมัครคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 10 พ.ย. 65 81 KB Download File (166 downloads)