ด้วยโรงงานไพ่ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2565 29 พ.ย. 2564 3 MB ดาวน์โหลดเอกสาร (1665 downloads)
หนังสือรับรอง 29 พ.ย. 2564 69 KB ดาวน์โหลดเอกสาร (525 downloads)
ใบสมัคร 29 พ.ย. 2564 157 KB ดาวน์โหลดเอกสาร (674 downloads)