การบริหารองค์กร

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2562 11 ก.ย. 2561 2 MB 88
ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 10 ส.ค. 2560 3 MB 148
แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 24 มิ.ย. 2560 485 KB 149
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ประจำปีงบประมาณ 2559 24 มิ.ย. 2560 607 KB 154
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของโรงงานไพ่ (2559) 24 มิ.ย. 2560 3 MB 140
ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2558 24 มิ.ย. 2560 434 KB 120
ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่องมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 24 มิ.ย. 2560 551 KB 125

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม