จากเนื้อหาเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตด้วยหมึกพิมพ์ที่แห้งตัวด้วยแสงยูวี คืออะไรที่ทางโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตได้ให้ข้อมูลไปก่อนหน้านั้น วันนี้จึงนำข้อดีของการใช้หมึกพิมพ์ยูวีในการผลิตงานมาฝากทุกท่านกันครับ

ข้อดีของการใช้หมึกพิมพ์ยูวีในการผลิตงาน

– เพราะเป็นเทคนิคการพิมพ์งานที่ได้สีที่มีความอิ่มตัวสีสูง เนื่องจากหมึกพิมพ์มีการแห้งโดยทันทีเมื่อผ่านแสงยูวี ไม่มีการระเหยของน้ำมันหรือตัวทำละลายในหมึกพิมพ์ การแห้งตัวของหมึกพิมพ์หลังจากการพิมพ์ในแต่ละป้อมพิมพ์ ทำให้การทับซ้อนกันของหมึกพิมพ์ (ink trapping) จะเป็นการทับซ้อนแบบเปียกทับแห้ง (wet on dry printing) ซึ่งทำให้การผลิตสีในงานพิมพ์มีความสมบูรณ์ และเหมาะสำหรับการพิมพ์งานบนวัสดุที่ไม่สามารถดูดซึมหมึกพิมพ์ได้ ประเภทของงานพิมพ์ที่นิยมใช้หมึกพิมพ์ยูวีในการผลิต จะประกอบด้วย บรรจุภัณฑ์สุรา เครื่องสำอาง งานพิมพ์บนกระดาษเคลือบฟอยล์ต่างๆ

ข้อมูลจาก สมาคมการพิมพ์ไทย

ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มืออาชีพด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ หากผู้ใดสนใจต้องการสั่งพิมพ์สินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

02-2436493-4 ต่อ 50 ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด

#โรงงานไพ่ #โรงงานไพ่กรมสรรพสามิต

#ผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

#รัฐวิสาหกิจดีเด่น #รางวัลความภูมิใจ

#สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง #สิ่งพิมพ์มีค่า

#สิ่งพิมพ์ปลอมแปลงยาก #สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง

#PlayingcardsFactory #securityprinting

#securityprintingsolution #digitalsecurityprintingtechnology

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวสารแนะนำ