ข่าวสารกิจกรรม

การบริหารองค์กร

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงและการควคุมภายใน ปี 2564 5 ต.ค. 2563 3 MB 8
กฏบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2564 5 ต.ค. 2563 652 KB 6
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2564 5 ต.ค. 2563 483 KB 8
ปรัชญาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2564 5 ต.ค. 2563 161 KB 6
ปรัชญาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 2563 20 พ.ย. 2562 859 KB 117
นโยบายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 2563 20 พ.ย. 2562 2 MB 140
แผนปฏิบัติงานความเสี่ยง ปี 2563 20 พ.ย. 2562 86 KB 132
นโยบายและปรัชญาการบริหารจัดการความเสี่ยง โรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2562 11 ก.ย. 2561 664 KB 254
คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 11 ก.ย. 2561 2 MB 325
นโยบายการควบคุมภายใน โรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2562 11 ก.ย. 2561 638 KB 243

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม