การบริหารองค์กร

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
แผนงาน/โครงการ ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 27 มิ.ย. 2561 97 KB 16
ประกาศโรงงานไพ่ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560.pdf 1 ก.ย. 2560 2 MB 91
คู่มือความเสี่ยง ปี 2560 1 ก.ย. 2560 2 MB 89
ประกาศโรงงานไพ่ เรื่อง นโยบายการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 24 มิ.ย. 2560 6 MB 68
คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2560 24 มิ.ย. 2560 10 MB 211
ประกาศโรงงานไพ่ เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2560 24 มิ.ย. 2560 2 MB 71
คู่มือความเสี่ยง ปี 2559 (ฉบับทบทวน ครั้งที่ 2) 24 มิ.ย. 2560 2 MB 72
คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2559 24 มิ.ย. 2560 3 MB 106
คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2558 24 มิ.ย. 2560 3 MB 77
ขั้นตอนปฏิบัติการรายงานการควบคุมภายใน 24 มิ.ย. 2560 193 KB 88

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม